מערכת איסוף הנחות - עד 30%!

 שירות E-Change מציעה עבורכם אפשרות לקבל ולצבור הנחות בעמלות עד 30%!

להמיר WMZ למזומנים  ב-1% 

 שירות E-Change מציעה עבורכם אפשרות להמיר WMZ למזומנים  ב-1% 

הסכם שירות

(להלן- "הסכם")

בין חברה "איי.אס.איי.ג'י. - מט"ח ישיר בע"מ", מען החברה: רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 52511, טל: 03-5755888 (להלן- "החברה"),
לבין הלקוח, אשר נרשם באתר האינטרנט של החברה- http://www.echange.co.il, (להלן- "הלקוח"), שניהם ביחד יקראו "צדדים".
הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים של החברה ומחלקתה איי.אס.איי.ג'י. - מט"ח ישיר-Echange (להלן: "השירות") עם הלקוח.
השירות יינתן רק לאדם, בוגר מעל גיל 18 ואו יישות משפטי עם סמכות משפטית מלאה.
הלקוח מצהיר כי אין כל מכשול משפטי זה או אחר על קבלת הסכם זה.
מתן השירות כפוף להסכמתו המלא של הלקוח עם ההסכם ועם דרישות חוק לאיסור הלבנת ההון ומימון טרור.
השירות ניתן בכפוף לתנאים, המפורטים מטה:
  1. החברה אינה אוספת מידע  על הלקוח ואו אודות פעילותו, למעט לשימוש פנימי ואו ע"פ הדרישה של מוסדות המדינה ואו של בימ"ש.
  2. כל פעולה ואו עסקה בין הלקוח לבין החברה נחשבת לבלתי הפיכה החל ממועד סיומה.
  3. החברה נושאת באחראיות רק בגין האמצעים אשר הועברו ע"י הלקוח למטרת ביצוע המרה, רכישה או מכירה של מט"ח. החברה אינה נושאת באחראיות בגין אובדן אמצעים כתוצאה מתקלה במערכות תשלום אלקטרוניות ואו מגורמים חיצוניים אחרים.
  4. במקרה של מחחלוקת בין החברה לבין הלקוח, גובה סכום הפיצוי המקסימלי ללקוח לא יכול לעלות על גובה הסכום אשר הועבר ע"י הלקוח לחברה למטרת המרה, רכישה או מכירה של מט"ח.  במקרה של אובדן או נזק לחברה ע"י הלקוח, מסכים ומבטיח הלקוח לפצות את החברה במלוא סכום הנזק.
  5. עמלות שירותים נקבעות ע"י השירות תחת פיקוח החברה ויכולות להשתנות מעת לעת.
  6. כל המידע המפורסם באתר השירות מוגן ע"י חוק הגנת זכויות היוצרים. השימוש במידע מותר רק בתאום עם הנהלת החברה.
  7. החברה אינה נושאת באחראיות בגין ביצוע לא הולם של התחייבותיה בפני הלקוח בשל כח עליון.
  8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לספק ללקוח את השירות.
  9. החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם לקוח בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  10. הלקוח מודע ומסכים כי לא ישתמש בשירותי החברה עבור העברות כספים לצד ג' או מצד ג'.
+972(0)3-5755888

חדשות

01.02.2014
הנחות עד 30%