מערכת איסוף הנחות - עד 30%!

 שירות E-Change מציעה עבורכם אפשרות לקבל ולצבור הנחות בעמלות עד 30%!

להמיר WMZ למזומנים  ב-1% 

 שירות E-Change מציעה עבורכם אפשרות להמיר WMZ למזומנים  ב-1% 

Для чего нужен Вебмани кошелёк?

Наш век по праву считается веком информационных технологий. Практически в каждой европейской семье есть, по крайней мере, один компьютер. Каждый третий житель нашей планеты знает, хотя бы понаслышке, что такое интернет. А каждый пятый этим интернетом активно пользуется. Значение информационных технологий, и в частности интернета, настолько велико, что некоторые представители современного поколения просто не представляют без него и дня своей жизни. По данным статистических исследований, проведенных недавно российскими учеными, каждый третий россиянин проводит большую часть дня в различных социальных сетях; каждый пятый активно зарабатывает в Интернете, а каждый шестой совершает покупки в интернет-магазинах. Для всех этих целей интернет-пользователям понадобится электронный кошелек - некое хранилище для денег, хоть и виртуальных, но вполне реальных: в соц.сетях большое количество услуг надо оплачивать, заработок в интернете надо куда-то перечислять, за покупки в интернет-магазинах надо платить. Таким образом и появился в 1998 году Вебмани кошелёк - детище международной системы электронных расчетов, чрезвычайно популярной во многих развитых странах, WebMoney Transfer Ltd. С помощью него, и системы в целом, даже начинающий пользователь интернета может осуществлять самые разные финансовые операции. В зависимости от валюты, Вебмани кошелёк может делиться на несколько видов, наиболее популярными среди которых традиционно является Вебмани кошелёк для расчетов в долларах и рублях. Используя Вебмани кошелёк, Вы можете совершать расчетные операции не только в сети, но и в реальном мире. Средства, находящиеся в кошельке, можно без особых усилий перевести на счет банка или на кредитную карту.
+972(0)3-5755888

חדשות

01.02.2014
הנחות עד 30%